O společnosti Turmalin

Naše společnost byla založena roku 2006. Poskytujeme celou řadu kompletních stavebních prací, od návrhu k realizaci. Jsme dynamicky se rozvíjející společnost, neustále v pohybu vpřed a snažící se každý rok o zlepšení profesionality, aktivní učení a uplatňování nejnovějších technologií a materiálů. Jádro naší společnosti tvoří mladý, schopný a ambiciózní kolektiv. Spolupracujeme s nejlepšími vybranými partnery ve svém oboru. Používáme výhradně nářadí HILTI. Našimi dodavateli materiálu a technologií jsou DEKTRADE, BAUMIT, SIKA, SCHONOX, SIKO, WEBER, KNAUF, MAXIT, DÜFA, OIKOS atd. Všechny systémy, které používáme, jsou certifikovány. Naši pracovníci absolvují pravidelná školení u našich dodavatelů.

Zásady naší společnosti

Zateplování bytových a rodinných domů

Profesionalita

Náš tým tvoří nejlepší profesionálové s dlouholetou praxí pracující s nejlepším materiálem a moderním vybavením.

Rekonstrukce a novostavby RD

Vysoká kvalita služeb

Neustále pracujeme na zlepšení nejen své materiální základny, ale také vzdělávání našich pracovníků.

Fasádní a interiérové omítky

Zodpovědnost

Zodpovědnost vůči zákazníkům – práce na základě smlouvy je pro nás prioritou.

Stavební úpravy a rekonstrukce interiérů

Dodržení časového rozvržení práce

Máme v zásobě celou škálu nezbytného vybavení a odborné znalosti, můžeme přesně načasovat a provést práce bez prodlení.

Dekorace interiérů

Dodržování zákonů, předpisů a zvláštních podmínek

Naše společnost má všechna potřebná povolení k provedení stavby, instalace, dokončovacích prací a dalších souvisejících prací. Výhradně dodržujeme normy a pravidla pro práci, jakož i veškeré administrativní záležitosti potřebné pro poskytování některých služeb. Veškeré stavební práce spojené s výstavbou a opravami jsou prováděny v přísném souladu s projektem a příslušnými předpisy. Veškeré změny jsou konzultovány se zákazníkem a ověřeny podle norem.

Politika jakosti

K úspěšnému naplnění politiky jakosti a dosažení stanovených cílů jakosti aplikujeme

v každodenní činnosti následující zásady a přístupy:

Chceme spokojené zákazníky. Měřítko naší kvality určuje zejména zákazník.

Jeho hodnocení našich služeb je systematicky sledováno a uváženo.

Odrážka

Každý zaměstnanec nese osobní odpovědnost za výsledky své práce.

Odrážka

Kvalitu výrobků a služeb zásadně ovlivňují vstupy materiálů a služeb. Chceme jen spolehlivé a kvalitní dodavatele.

Úroveň dodavatelů systematicky sledujeme, vyhodnocujeme a pracujeme jen s těmi nejlepšími.

Odrážka

Systematicky zabraňujeme chybám a hledáme jejich příčiny,

používáním vhodných preventivních opatření zabraňujeme vzniku vad.

Kontakt

Sídlo: Purkyňova 10 | 301 00 Plzeň
Kancelář: Jablonského 23 | 326 00 Plzeň

IČ: 279 63 748 | DIČ: CZ27963748

Telefon: +420 775 960 013
E-mail: info-ZAVINOVADLO:stavby-turmalin.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, č. vložky 18917

Tento web nepoužívá žádné analytické, preferenční ani marketingové cookies, ale pouze nezbytné technické cookies - zobrazit podrobnější prohlášení.
© 2015 - 2022
Nahoru